Scroll Top
Fundusze Europejskie

Dywersyfikacja działalności OSK Autoster dzięki budowie i wyposażeniu innowacyjnego Ośrodka doskonalenia techniki jazdy

Celem projektu jest budowa nowoczesnego w pełni profesjonalnego toru szkoleniowego służącego do doskonalenia techniki jazdy .

Etapy prac:

  1. Roboty ziemne wraz z uporządkowaniem terenu
  2. Wykonanie instalacji wodno-ściekowej
  3. Wykonanie instalacji elektrycznej
  4. Utwardzenie gruntu i korytowanie
  5. Wylanie asfaltu na torze płyty poślizgowej
  6. Wykonanie instalacji wodnej do nawadniania toru, płyty prostokątnej i kręgu
  7. Prace wykończeniowe