Scroll Top
Szkolenia dla kierowców prowadzących pojazdy uprzywilejowane

Opis szkolenia

Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego organizowany w jednym z najnowocześniejszych obiektów doskonalenia techniki jazdy w Polsce  składa się z :

 • Części teoretycznej: przepisy ruchu drogowego, zagrożenia w komunikacji pojazdami, skutki i następstwa podejmowania ryzyka, psychologia podstaw transportu uprzywilejowanego.
 • Części praktycznej: realizowane w całości na płytach poślizgowych w celu symulowania zagrożeń na drodze. 

Warunki uczestnictwa w kursie

Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym należy spełnić następujące warunki:

 • posiadać prawo jazdy danej kategorii
 • mieć ukończone 21 lat
 • odbyć kurs w ODTJ – który jest potwierdzony zaświadczeniem
 • posiadać orzeczenie lekarskie wskazujące na brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie od psychologa.
 • przedłożyć komplet dokumentów w Startostwie

Kto może skorzystać z szkolenia

Kierowcą pojazdu uprzywilejowanego może być każda osoba, spełniająca powyższe warunki

W Polsce do pojazdów uprzywilejowanych należą pojazdy:

 • zawodowej i ochotniczej straży pożarnej
 • ambulanse zespołów ratownictwa medycznego
 • Policji
 • straży gminnej (miejskiej)
 • Straży Graniczne
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu,
 • Biura Ochrony Rządu
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Inspekcji Transportu Drogowego
 • Służby Więziennej
 • jednostek ratownictwa chemicznego,
 • kontroli skarbowej,
 • Sił Zbrojnych w tym Żandarmerii Wojskowej, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • pojazdy Służby Celnej
 • pojazdy podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego,
 • pojazdy Służby Parku Narodowego,
 • pojazdy podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego,
 • inne, na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra.

Cena za kurs

Cena kursu ustalana jest indywidualnie po kontakcie z ODTJ Autoster. 

Kontakt

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy pod adresem: biuro@autodromtorun.pl

Telefonicznie: +48 665 555 422

Lub poprzez poniższy formularz kontaktowy. Po wypełnieniu skontaktujemy się z Tobą celem umówienia terminu szkolenia.