Scroll Top
Kadra

Szkolenia prowadzi wykwalifikowana kadra instruktorska posiadająca doświadczenie oraz uprawnienia do zajęć teoretycznych oraz praktycznych doskonalenia techniki jazdy.

Do dyspozycji jest 10 instruktorów.

Część kadry swoje doświadczenie w zakresie doskonalenia techniki jazdy zdobywała w ośrodkach doskonalenia jazdy w takich krajach jak: Austria, Niemcy, Szwecja.